Preview Mode Links will not work in preview mode

Finrummet

Vad har byggnaden för material? Vem har bott där? När byggdes det?

Kulturmiljö - hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. Varje vecka bjuds en sakkunnig gäst in. 

I podden talar vi material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur. De olika avsnitten är en blandning av högt och lågt, från tapettillverkning till planering av skyskrapor. 

Av och med: Lenore Weibull

Producent: Jonas Tornberg.

Ansvarig utgivare: Värmdö kommun.

May 7, 2020

Modernismen växte fram redan under industrialismens sena 1800-tal i Sverige. Med funktionalismens framfart på 1930-talet blev framtidstro och modernitet ledord.

Modernitet är ett begrepp som används vardagligt och lite oreflekterat i vissa fall. Tillsammans med Stina Hagelqvist benar vi i modernitetens strävan...