Preview Mode Links will not work in preview mode

Finrummet


Vad har byggnaden för material? Vem har bott där? När byggdes det?

Kulturmiljö - hur den utformats genom tiderna samt dess värde för oss idag. Varje månad bjuds en sakkunnig gäst in. 

I podden talar vi material, byggnadsvård, kulturhistoria och arkitektur. De olika avsnitten är tänkta att visa på kulturmiljöns bredd och vidd.

Av och med: Lenore Weibull

Ansvarig utgivare:Vallentuna kommun

May 6, 2022

Genom alla tider har symboler och utsmyckning prytt våra gator och torg. Ibland i form av ornamentik och ibland helt fristående med ett eget liv. Det kallar vi offenlig konst och det kan handla om allt från preformence till stenskulpturer och bronsbyster. Rebecka Walan jobbar med offenlig konst på Länsmuseet i Stockholm och  guidear oss genom stadens skatter.